☎ 692 411 005  ;  ☎ 533 646 292  | ✉ dozomech@wp.pl

Resurs UDT urządzenia

Resurs UDT urządzenia

Obliczamy resursy dla urządzeń transportu bliskiego (UTB), współpracując z Urzędem Dozoru Technicznego (UDT).
W realizacji Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego obliczamy resurs urządzeń objętych rejestracją w UDT. Resursem określa się parametry graniczne, stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy
i stanu obciążenia w założonym czasie i z uwzględnieniem warunków pracy urządzenia.

Resursowi podlegają poniższe urządzenia:

 

E

wciągarki i wciągniki,

E

suwnice,

E

żurawie,

E

układnice,

E

dźwigniki (podnośniki),

E

wyciągi towarów,

E

podesty ruchome,

E

urządzenia dla osób niepełnosprawnych,

E

schody i chodniki ruchome,

E

przenośniki kabinowe i platformowe,

E

wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia,

E

dźwigi do transportu osób lub ładunków, dźwigi budowlane i dźwigi towarowe małe,

E

dźwignice linotorowe,

E

przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym, przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowych,

E

urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,

E

przeciągarki pojazdów szynowych.

Wykonujemy przeglądy specjalne wymagane ustawą i określone zasadami i normami UDT. Po naprawie głównej urządzenia wystawiamy świadectwo naprawy z przedłużeniem żywotności urządzenia.