☎ 692 411 005  ;  ☎ 533 646 292  | ✉ dozomech@wp.pl

Szkolenia

Szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia na operatorów urządzeń transportu bliskiego, kończące się egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego, wydającego uprawnienia na obsługę danego urządzenia. Egzaminy mogą być przeprowadzane na miejscu lub u zleceniodawcy. Charakter szkolenia, liczba uczestników, miejsce czy czas trwania ustalane są indywidualnie w oparciu
o wymagania klienta.