☎ 692 411 005  ;  ☎ 533 646 292  | ✉ dozomech@wp.pl

USŁUGI

Usługi

Zakład Usługowo-Handlowy DOZOMECH specjalizuje się
w kompleksowych naprawach, serwisie i konserwacjach urządzeń transportu bliskiego podlegających pod Urząd
Dozoru Technicznego.

Urządzenia, które obsługujemy to m.in.:

 

E

żurawie samojezdne,

E

żurawie HDS przewoźne,

E

wózki jezdniowe,

E

wózki jezdniowe specjalizowane ze zmiennym wysięgnikiem,

E

dźwigi budowlane,

E

wyciągi budowlane,

E

podesty załadowcze,

E

burty załadowcze-podesty ruchome przejezdne,

E

wciągniki i wciągarki,

E

suwnice,

E

żurawie stacjonarne,

E

dźwigniki samochodowe warsztatowe,

E

dźwigniki samochodowe, bramowce i hakowce,

E

wyciągi towarowe.

Główne rodzaje napraw kompleksowych tych urządzeń:

E

naprawa układów sterowania,

E

usuwanie luzów,

E

wymiana sworzni i tulei,

E

naprawa układów hydrauliki siłowej,

E

naprawa układów sterowania elektrycznego,

E

zakuwanie węży hydraulicznych,

E

gięcie rur hydraulicznych,

E

piaskowanie i malowanie urządzenia.

Wszystkie urządzenia przygotowujemy do badań Urzędu Dozoru Technicznego, które można przeprowadzić na miejscu.
Kosztorysy naprawy wykonujemy również u klienta.